Skip to content

Szeretettel üdvözöljük az edmontoni Kálvin Magyar Református Egyház honlapján. Immáron több mint 70 éve szól magyarul Isten Igéje itt Edmontonban. Bár már az I. Világháborút követően is volt egyházi szolgálat Edmontonban, és környékén (az akkori calgary-i lelkipásztor járt fel és végzett missziós munkát), azonban a gyülekezet hivatalosan csak 1949-ben alakult meg, a II. Világháború utáni első nagy kivándorlási hullámot követően. A gyülekezet első lelkipásztora: Metzger Frigyes volt. A gyülekezet megalakulásakor a kanadai Presbiteriánus Egyházhoz csatlakozott, amely biztosította, hogy megőrizhetik magyar református identitásukat, anyanyelvi szolgálatukat, hagyományaikat, és otthon végzett lelkipásztorokat hívhatnak meg a gyülekezet élére.

A második nagyobb kivándorlás az 1956-os magyar forradalmat követően volt, amikor a gyülekezet száma annyira megnövekedett, és a közösség is megerősödött, hogy már saját templomot tudtak vásárolni maguknak, és beindult a szó szoros értelmében vett egyházi élet. Dezse Gábor lelkipásztor nevéhez kötődik ez az időszak, aki 1957-1980 között szolgált a gyülekezetben.

A harmadik nagyobb kivándorlás az 1980-as évek végére, a ’90-es évek elejére tehető. A gyülekezet ekkor vált önálló gyülekezetté az addigi missziós gyülekezeti státuszból. Ekkoriban, 1983-1991 és 2001-2014 között,  dr. Pungur József lelkipásztor szolgált a gyülekezetben.

1992 és 2000 között Nyárády Tamás volt a lelkipásztor, míg dr. Lányi Gábor egy éves szolgálata után Paizs József nagytiszteletű úr 2016 óta van a gyülekezet élén. 

Jelenleg gyülekezetünk Kanada egyik legkisebb magyar református gyülekezete, a választói névjegyzékben mindössze 32 taggal rendelkezünk. Ennek ellenére Isten iránti engedelmességgel végezzük a szolgálatot Isten dicsőségére és embertársaink javára. A vasárnapi istentiszteletek, vallásórák, vasárnapi iskola, bibliaórák mellett igyekszünk különböző programokat és eseményeket szervezni, ahol a diaszpórában élő magyarok együtt lehetnek, hitük mellett ápolhatják anyanyelvüket, megőrizhetik hagyományaikat. Hisszük és valljuk: miénk a munka, Övé az áldás. Soli Deo Gloria!

Szeretettel várunk mindenkit gyülekezeti alkalmainkra!

Dr. Zsolt Szekely – Presbiter, Dr. Zoltan Berkes – Presbiter, Rev. Jozsef Paizs, 70th Anniversary, 2019